Introduktionsutbildning

Emelies Trafikskola i Motala hjälper dig när du vill övningsköra hemma. Både elev och handledare måste genomgå en introduktionsutbildning (även kallad handledarutbildning), och vi har utbildningen som krävs.

Utbildningen är 3,5 h timme och ni kommer få tips om privat övningskörning, vägen till körkort, krav och bedömningskriterier vid förarprov och hur handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter utbildningen rapporterar vi direkt till Transportstyrelsen att ni genomfört kursen och sedan är det giltigt i 5 år.

Eleven behöver ej vara inskriven på Emelies Trafikskola i Motala, utan alla är välkomna.

 

Krav på eleven för att kunna gå kursen:

  • Vara minst 15 år och 9 månader (men får övningsköra först när eleven fyllt 16 år)
  • Kunna visa upp en giltig legitimation vid kurstillfället

 

Krav för att bli handledare:

  • Ha fyllt 24 år
  • Haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES
  • Handledaren ska ha vana och skicklighet att köra det aktuella fordonet
  • Kunna visa upp giltig legitimation vid kurstillfället

 

Pris: 550:- ink. handledarbok.

 

Länkar till

Transportstyrelsens sida för körkortstillstånd

Transportstyrelsens sida för handledartillstånd

Kontakta oss för att boka Introduktionsutbildning